tel: +48 22 635 58 57  :: email:arte@artestudio.com.pl

FIDEUS Czerniakowska

  1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
Celem projektu było stworzenie, jednorodnej koncepcji zagospodarowania terenu działki, w której nowa zabudowa połączona z przebudowanymi budynkami istniejącymi stworzy spójny programowo, funkcjonalny zespół biurowy. Projekt przewiduje zabudowę kwartałową, uformowaną w kształcie prostokąta.Ze względu na intensywną zabudowę działek sąsiednich, przyjęto założenie stworzenia atrialnej formy zabudowy, zwróconej ku dwóm wewnętrznym atriom.Zaproponowano realizację budynku o wysokości 25 m z usługami w parterze oraz dwoma kondygnacjami garaży podziemnych. Budynek ma kształt litery F z głównym 5 piętrowym korpusem oraz dwoma 3 piętrowymi prostopadłymi łącznikami. Zaproponowane ukształtowanie zapewnia samodzielność poszczególnym budynkom umożliwiając jednocześnie wytworzenie wewnętrznych wspólnie wykorzystywanych otwartych zielonych przestrzeni.
Inwestor: Fideus Sp. z o.o.
Lokalizacja: Warszawa,
ul. Czerniakowska 71
Data: 2010 r
Typ: budynki biurowe
Dane projektu: pow. użytkowa:  3.200 m2
pow. całkowita: 19.300 m2

    .