tel: +48 22 635 58 57  :: email:arte@artestudio.com.pl

INFORMACJE OGÓLNE

Nazwa i adres firmy

ARTE studio architektoniczne spółka jawna
00-265 Warszawa
ul.Piwna 20/26 lok.7

Telefon nr:

pracownia: (48.22.) 635.58.57 wew.1,2,3
komórka: 667.749.494.
komórka Daniel Olech: 601.204.139.
komórka Hanna Olech: 601.232.447.
Fax nr
pracownia: (48.22.) 635.58.57 wew.6

Internet:

www.artestudio.com.pl
E-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Miejsce i nr zarejestrowania firmy:
Krajowy Rejestr Sądowy
KRS 0000103706T
Data rozpoczęcia działalności:
1995.02.01.

FIRMA

Właściciele:

mgr inż. arch. Daniel Olech, wiek 52
- Dyplom Wydziału Inżynierii Lądowej 1983,
specjalizacja – konstrukcje budowlane

- Dyplom Wydziału Architektury 1987
23 lat praktyki zawodowej w projektowaniu
i nadzorowaniu inwestycji, 17 letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem, znajomość języka angielskiego i francuskiego.


mgr.inż Hanna Olech
, wiek 52

Dyplom Wydziału Inżynierii Lądowej 1982
28 lat praktyki zawodowej w projektowaniu i nadzorowaniu inwestycji, 9 letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem, znajomość języka angielskiego i francuskiego.

Liczba pracowników

stale współpracujących:
architektura           - 5 osoby
drogi                      - 2 osoby
konstrukcje            - 2 osoby
instal.sanitarne      - 3 osoby
instal.elektryczne  - 2 osoby

INFORMACJE TECHNICZNE


Zakres działalności biura:
● Projektowanie architektoniczne w pełnym zakresie branż obiektów użyteczności publicznej /obiekty handlowe, biurowe, bankowe, przemysłowe/,
● Projektowanie wnętrz
● Nadzór autorski,
● Nadzór inwestorski
● Consulting

Charakterystyka biura:

Projektowanie architektoniczne i wnętrza: salony samochodowe centra handlowe, budynki biurowe, banki, restauracje.

Nagrodzone projekty:

● Pierwsza nagroda w Międzynarodowym Forum Architektów w Perpignan Francja 1992
● Druga nagroda w konkursie na najlepszy
Salon obsługi samochodów „SALON 2000”
za stację BMW Auto-Fus w Warszawie

Wykorzystanie komputerów w pracy:

100% - 10 stanowisk komputerowych w sieci
GENERAL INFORMATION

Name and adress

ARTE architectonic studio spółka jawna
00-265 Warsaw,
Piwna street 20/26 app.7

Telephone nr:

Office: (48.22.) 635.58.57 int.1,2,3
mobile office: 667.749.494.
mobile Daniel Olech: 601.204.139.
mobile Hanna Olech: 601.232.447.
Fax nr
office: (48.22.) 635.58.57 int.6

Internet:

www.artestudio.com.pl
E-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Place and registration number:
Krajowy Rejestr Sądowy
KRS 0000103706T
Date of activity commencement:
1995.02.01.

FIRM

Owners:

arch. Daniel Olech , age 52
- Civil Engineering Faculty 1983, building  constructions specialization
- Architecture Faculty 1987
23 years of profesional practice in architectural designing and investment supervision, 17 years experience in office managing,english and french language. msc Hanna Olech ,
age 52

Graduate from Civil Engineering Faculty 1982
roads specialization, 28 years of profesional practice in roads designing and investment supervision,
9 years experience in office managing, english and french language.

Number of employees
in permanent cooperation:
architecture           - 5 persons
roads                      - 2 persons
construction            - 2 persons
sanitary instal.      - 3 persons
electrical instal.  - 2 persons

TECHNICAL INFORMATIONS

Field of activity:
● Public buildings / retail, office,
bank, industrial/ overall design in all branches

●Project Management
● Interior design
● Author’s supervisory
● Investor’s supervisory
● Consulting


Office specialization:

Architecture and interior design of: car dealerships, shopping malls, office buildings, bank branches, showrooms, restaurants.

Awarded project:

● First prize In the International Architectural Forum In Perpignan,  France 1992
Second prize for the best Car Service  
Station
(BMW Auto-Fus in Warsaw) & Showroom in Poland “Showroom 2000”

Wykorzystanie komputerów w pracy:

100% - 10 stanowisk komputerowych w sieci