tel: +48 22 635 58 57  :: email:arte@artestudio.com.pl

Osiedle Złote Piaski

  1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
Zaprojektowany na 250 mieszkań zespół złożony jest z pięciu budynków połączonych w jedną spójną i funkcjonalną całość. Zasada kształtowania tkanki miejskiej w oparciu o ulicę, pierzeję uliczną i plac oraz ścisłe rozgraniczenie i oddzielenie przestrzeni publicznej od prywatnej stanowiła podstawowy czynnik przy tworzeniu założenia urbanistycznego.Centralny element funkcjonalny zespołu stanowi zlokalizowany w południowo-wschodnim rynek ze zgromadzonymi wokół lokalami usługowymi. Wewnętrzną przestrzeń prywatną, wyniesioną 1,5m ponad poziom terenu chodnika ulicy stanowią zielone dziedzińce pomiędzy budynkami.
Inwestor: Budimex Projekt Sp. z o.o.
Lokalizacja: Warszawa ul. Piaskowa/Burakowska
Data: 2001 r
Typ: budynki mieszkalne
Dane projektu: pow. zabudowy :  5.200 m2
pow. całkowita :  30.400 m2

      .