Kontakt

Kontakt    *Kontakt pod wskazany adres e-mail, numer telefonu lub adres korespondencyjny oznacza akceptację poniższej klauzuli:

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zgłoszenia. Zostałem (-am) poinformowany (-a) o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

    Administratorem danych osobowych jest: ARTE STUDIO ARCHITEKTONICZNE DANIEL OLECH HANNA OLECH SPÓŁKA JAWNA, z siedzibą w Warszawie (00-265), przy ul. Piwna 20/26/7, KRS: 0000103706, NIP: 5261014736, REGON: 010861852.