O firmie

O firmie

INFORMACJE OGÓLNE

Nazwa i adres firmy

ARTE studio architektoniczne spółka jawna

00-265 Warszawa

ul.Piwna 20/26 lok.7

Telefon nr:

pracownia: (48.22.) 635.58.57 wew.1,2,3

komórka: 667.749.494.

komórka Daniel Olech: 601.204.139.

komórka Hanna Olech: 601.232.447.

Fax nr:

pracownia: (48.22.) 635.58.57 wew.6

Internet:

www.artestudio.com.pl

E-mail:

artestudio@artestudio.com.pl

Miejsce i nr zarejestrowania firmy:

Krajowy Rejestr Sądowy KRS 0000103706T

Data rozpoczęcia działalności:

1995.02.01.

FIRMA

Właściciele:

mgr inż. arch. Daniel Olech

Wyksztalcenie:

– Dyplom Wydziału Inżynierii Lądowej PW 1983,

specjalizacja

– konstrukcje budowlane

– Dyplom Wydziału Architektury PW 1987.

32 lat praktyki zawodowej w projektowaniu i nadzorowaniu inwestycji 27 letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem znajomość języka angielskiego i francuskiego.

mgr.inż Hanna Olech

Wykształcenie:

Dyplom Wydziału Inżynierii Lądowej PW 1982

specjalizacja

– konstrukcje drogowe.

– 38 lat praktyki zawodowej w projektowaniu i nadzorowaniu inwestycji.

– 19 letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem znajomość języka angielskiego i francuskiego.

Współpraca:

mgr inż. arch. Monika Kozak

Wykształcenie:

– Dyplom Wydziału Architektury 2006 13 lat praktyki zawodowej w projektowaniu i nadzorowaniu inwestycji. znajomość języka angielskiego.

Liczba pracowników stale współpracujących: 

Architektura

– 5 osób

Drogi

– 2 osoby

Konstrukcje

– 4 osoby

Instalacje sanitarne

– 5 osób

Instalacje elektryczne

– 4 osoby

INFORMACJE TECHNICZNE

Zakres działalności biura:

● Projektowanie architektoniczne w pełnym zakresie branż obiektów użyteczności publicznej /obiekty handlowe, biurowe, bankowe, przemysłowe/,

● Projektowanie wnętrz

● Nadzór autorski,

● Nadzór inwestorski

● Consulting

Charakterystyka biura:

Projektowanie architektoniczne i wnętrza: salony samochodowe centra handlowe, budynki biurowe, banki, restauracje.

Nagrodzone projekty:

● Pierwsza nagroda w Międzynarodowym Forum Architektów w Perpignan Francja 1992

● Druga nagroda w konkursie na najlepszy Salon obsługi samochodów „SALON 2000” za stację BMW Auto-Fus w Warszawie

Wykorzystanie komputerów w pracy:

100% – 10 stanowisk komputerowych w sieci

Zobacz naszą pracownię

*Kontakt pod wskazany adres e-mail, numer telefonu lub adres korespondencyjny oznacza akceptację poniższej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zgłoszenia. Zostałem (-am) poinformowany (-a) o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

Administratorem danych osobowych jest: ARTE STUDIO ARCHITEKTONICZNE DANIEL OLECH HANNA OLECH SPÓŁKA JAWNA, z siedzibą w Warszawie (00-265), przy ul. Piwna 20/26/7, KRS: 0000103706, NIP: 5261014736, REGON: 010861852.