Regulamin przetwarzania danych osobowych

W związku z obowiązującym od dnia 25 maja 2018 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (zwanego dalej: RODO) niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: ARTE STUDIO ARCHITEKTONICZNE DANIEL OLECH HANNA OLECH SPÓŁKA JAWNA, z siedzibą w Warszawie (00-265), przy ul. Piwna 20/26/7, KRS: 0000103706, NIP: 5261014736, REGON: 010861852.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie, przesłania materiałów i informacji zgodnie z treścią dostarczonej do Administratora wiadomości, prowadzenia komunikacji.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana dobrowolna zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zgłoszenia.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem, na podstawie zawartych z nim umów oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności osobom zatrudnianym przez Administratora oraz podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi informatyczne. Ponadto, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przez nas przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie.
 8. Pani/Panu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu oraz – w oparciu o art. 13 ust. 2 lit. c) RODO – prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób inny niż zautomatyzowany.
 10. Do kontaktu w kwestiach dotyczących przetwarzania danych osobowych służy następujący adres mailowy: arte@artestudio.com.pl.
 11. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. d) RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza postanowienia RODO.